Kwaliteit & veiligheid

Educatie is het hoofdaspect van bijles. Daarom selecteert en traint Stichting Amsterdamse School haar vrijwilligers op deze vaardigheden. Om alle bijlessen zo effectief mogelijk te laten lopen matchen wij de meest geschikte vrijwilliger met de juiste scholier. Ook is er een bijleshandboek zodat er elke bijles houvast is voor zowel vrijwilliger als scholier. 
 
Stichting Amsterdamse School is zich er onnoemelijk van bewust dat bijles meer is dan educatie. Het aspect van veiligheid is zeer verbonden met bijles krijgen. De vrijwilliger die bijles geeft is een rolmodel voor de scholier, moet zich bewust zijn van die rol en de invloed die hij of zij kan hebben. Daarbij heeft elk van onze vrijwilligers een VOG en is tot op nodige hoogte gescreend tijdens onze werving. 
 
Ook voor het stichtingbestuur zijn kwaliteit en veiligheid belangrijke kernwaarden. Deze twee waarden worden nagestreefd door meerdere normen. Transparantie is hierin erg belangrijk. Financieel zal alles altijd openbaar zijn (zie Verantwoording & Publicaties), net als de koers en keuzes van het bestuur. Gegevens en achtergronden van scholieren zijn veilig en zullen nooit aan derden worden toegespeeld.